Wat doe ik. 

 Healing therapie.

Healing therapie is een verzamel naam voor verschillende behandelingen d.m.v. energie.
Bijna alle klachten hebben een oorsprong in ons denken. 
Door naar de reden en de oorsprong te gaan kijken is het mogelijk om de klachten te verminderen of zelfs weg te halen. 
Soms is het nodig om over te stappen naar andere levens om zo de oorsprong te “ veranderen”.
Na een intake kunnen we kijken welke behandeling voor u de juiste is of waar u zich prettig bij voelt.
Bij alle behandelingen raak ik u niet aan.

Magnetiseren

Dit is een behandeling waarbij ik u niet aanraak en met afstand behandel.
Bij deze manier kunnen er lichamelijke en geestelijke klachten worden verminderd.
hierbij denkent aan o.a. Burn-out, PTSS, Depressie en andere blokkades.
Ook voor kinderen is dit een fijne methode , denk hierbij aan HSP kinderen.
Zij pakken van alles op en weten niet wat het is, ook kunnen ze hierdoor ontregelt raken.
Mede door een vorm van coaching is het mogelijke om ze  rust in hun hoofd te brengen
en te laten begrijpen wat het is.

Voor een goed resultaat zijn minimaal 7 sessies nodig , tijdsduur ongeveer 20 minuten.
Na de laatste sessie bekijken we hoeveel er nog nodig zijn , dit i.v.m. de afbouw hiervan.

Trance healing / Trauma behandeling

Bij deze therapie wordt , evenals bij het magnetiseren , gewerkt met de energetische energie.
Hierbij zorg ik dat u in een diepe ontspanning komt en blijft , ( niet te verwarren met hypnose) zo kan de energie zijn werk doen.
Door deze behandeling kunnen diverse blokkades worden verminderd of deels worden opgeheven.
Ook kan/ kunnen er entiteiten , die bij u aanwezig zijn ,worden weggehaald indien nodig.
Net als bij magnetiseren , kan hierbij aan lichamelijke en geestelijke klachten worden gewerkt,
Het verschil hierbij is echter dat u door een sterkere energie geholpen wordt.

De duur van deze sessie is voor af niet te zeggen.

Paramedisch/ Psychosociaal.

Lichamelijke klachten zijn niets anders dan een reactie vanuit het geestelijke.
Denk b.v. aan migraine , wat is hier de onder liggende oorzaak van en waardoor wordt dit in het lichaam veroorzaakt.
Daarom gaan we kijken wat de migraine veroorzaakt en waar deze blokkade vandaan komt.
Dit kan zijn oorsprong hebben in een vorig leven.
Dit is een therapie die naar de kern van het ontstaan gaat van de blokkade en deze transformeert.
Hierbij gaat u in een ontspanning ( geen hypnose )naar de blokkade toe.
Vandaar uit kunnen we kijken waarvoor de blokkade aanwezig is en wanneer het is ontstaan.
Het doel is om het geheel te transformeren zodat deze blokkade vermindert of zelfs geheel verdwijnt.
Dit kunnen verschillende soorten blokkade zijn b.v. pijn in de rug die niet verdwijnt, bloedarmoede, ontstekingen.
Na deze sessie geef ik een healing .
Het is mogelijk dat er een vervolg sessie na moet komen.
De duur van deze sessie is voor af niet te zeggen dit kan een uur zijn maar ook 2 of meer uren.

Regressie / Reïncarnatie.

Waarom gebeurt mij dit altijd , waarom heb ik hier zo'n last van , ik vind mezelf niet goed genoeg.
Hoe vaak hoor je iemand dit niet zeggen. 
Door terug te gaan , in dit leven en de overstap te maken naar andere levens , is het mogelijk om te kijken waar een bepaald probleem vandaan komt.
Waar is dat zaadje geplant?
Hierbij gaat u in een diepe ontspanning, niet te verwarren met hypnose .
We gaan dan kijken waar en wanneer is dat zaadje geplant. 
Het is dan mogelijk dat u stukken gaat herkennen en het duidelijk voor u wordt waarom dit gebeurt.
Dan kunnen we die kern eruit halen en iets nieuws voor terug zetten. 
Vaak moeten we in dit leven verschillende lessen leren en krijgt u zo welke boodschap. 

Deze sessie kan 2 uur duren.

HSP begeleiding. 

Begeleiding voor volwassenen en kinderen die hooggevoelig zijn. 
Weet u hier niet mee om te gaan met u zelf of een kind? 
Dan is het mogelijk om samen met mij inzicht te krijgen. 
Hoe doen we dit? 
Door verschillende oefeningen. 
Voor elke keer een meditatie , daarna oefeningen. 
Zo leert  u beter omgaan met de wereld om u heen en u zelf afsluiten. 
minimaal 4 personen.

Energetisch woning reinigen.

Hoe maak ik de woning schoon.
Dat doe ik d.m.v. energie, samen met u lopen we symbolisch door de woning.
Bij vertrekken waar de energie minder prettig is gaan we in " gesprek " met wat 
daar aanwezig is.
Daarna brengen wij deze entiteit naar het licht.
Zo lopen we de hele woning door zodat er geen entiteiten meer zijn.
De tijds duur kan ik vooraf niet bepalen.
 Let op, Ik ben geen arts !!!!!!!!

Bij aanhoudende klachten altijd uw huisarts raadplegen.